Süt Otu

Lolium westerwoldicum

Rye Grass

Tek yıllık çim yahut İtalyan çimi, genel olarak, bir yıl yaşayan bir bitkidir. Bazen, iki yıl da yaşadığı olur. Saplar dik, yatık, yarı yatık olabilir. Bitki 100-125 cm boyunda saplar verebilir. Çok yıllık çimde saplar hafifçe yassı olmasına karşılık, İtalyan çiminde yuvarlaktır. Yapraklar koyu yeşil ve parlaktır Tek yıllık İtalyan çimi ile çok yıllık çim veya İngiliz çimi arasındaki belirgin fark, çok yıllık çimin iç kavuzunda kılçık olmadığı halde İtalyan çiminde kılçığın bulunmasıdır.

Tek yıllık çim çok iyi bir kısa ömürlü mera oluşturur. Devamlı meralarda da hızlı gelişmesi nedeni ile, erken otlatmaya elverişlidir. Kışlık tahıllar ile birlikte ekildiği zaman, kısa ömürlü mera için çok iyi bir karışım oluşturur. Böylece, otlatma mevsiminin uzamasına yardım eder. Tavukların yayılması için hazırlanan kısa ömürlü mera için de elverişlidir. Karışımlar halinde kullanıldığı gibi, tek başına ekilip yetiştirildiği de olur. Tek yıllık çimden süt ineklerinin beslenmesinde de faydalanılmaktadır. Bitkiden toprak ıslahında, toprağın aşınıp taşınmasının önlenmesinde, silo yemi yetiştirilmesinde, park, yeşil alan bitkisi olarak ve tohum üretmek amacıyla faydalanılabilir. Özellikle, toprak verimliliği bakımından elverişli olmayan arazilerde toprak ıslahı için pek uygundur. Çünkü, bu bitki toprakta geniş oranda kök gelişmesi gösterir. Böylece, fazla miktarda organik madde biriktirir, bu da toprağın fiziksel yapısını geliştirir.

POLLANUM

Tek ekilebildiği gibi çayır ve mera tohumları ile karıştırılarak da kullanılabilir. İki türlüde kaliteli yem ve yüksek verim verir. İlk biçimde yüksek kuru madde içeriğine sahip, kendini kanıtlamış tek yıllık çim çeşididir. Çok hızlı geliştiği ve bol yaprak oluşturduğu için toprak ıslahı amacıyla, yeşil gübre olarak ve toprak erozyonunu engellemek amacıyla kullanılabilir. Otlatma mevsiminin uzamasını sağlar, süt ineklerinin beslenmesinde çok etkindir.

ALBERTO

Çeşidin performansı ve yılın bütün biçimlerinde kuru madde içeriği yüksektir. Pasa dayanımı iyidir, her türlü iklim koşullarında ve sık biçimlerde yem üretimi için iyi bir çeşit adayıdır.

Benzer Ürünler