Sorgum Sudanotu

Sorghum bicolor X Sorghum sudanese

Sorghum bicolor X Sorghum sudanese

Tek yıllık, 3 m kadar boylanabilen, ılık mevsim bitkisidir. Yaz aylarında yeşil yem elde etmek amacı ile yetiştirilebilecek en iyi bitkilerden birisidir. Sıcak ve kurağa çok dayanıklı olan sudan otunun, ot ve dane verimi yüksektir. Yurdumuzda ikinci ürün olarak giderek önem kazanan bu yem bitkisi, çok kısa sürede (60 gün) gelişmektedir. Kıraçta 1, sulu koşullarda ise 3 ile 5 biçim verebilmektedir. Gerek kıraç, gerekse sulu şartlarda kuru ot, silaj ve yeşil yem üretimi amacı ile yetiştirilebilecek bir bitkidir. Genç bitkiler taze olarak otlatılırsa hayvanlarda zehirlenme yapabilmektedir. Kuraklığa dayanıklı olmakla beraber sulanmalıdır. Genellikle ikinci ürün olarak yetiştirilen sudan otunda dekara 2,5 – 3,0 kg tohum kullanılır ve ekim 20 – 25 cm sıralara, 3 – 4 cm derinlikte yapılmalıdır. Gübrelemede azot (N) önemli olup, dekara 15 kg azot (N) kullanılmalı, yarısı ekimde yarısı ise birinci biçimden sonra verilmelidir.

SUPERGRAZE 1000

Yüksekvermli bir çeşittir.

Benzer Ürünler