Kariyer

Maro Tarım’ ın İnsan Kaynakları Politikası;

Maro’ nun faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için; konusunda uzmanlaşmış, bireysel beceri ve yeterliliklerini sürekli geliştiren, etik değerlere bağlı personel yetiştirilmesi ve istihdam edilmesini sağlamaktır.

Çalışma İlkeleri

Maro Tarım hedefleri doğrultusunda, mevcut insan kaynaklarını kullanmak suretiyle gerçekleştirilen faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği sağlamak,

İşin özelliklerine uygun nitelikte elemanı seçmek ve görevlendirmek,

Çalışanı uzun vadede belli bir işe değil, şirkete almak,

Çalışanlara işin nitelik ve özelliklerine uygun fırsatlar yaratarak gelişme ve yetişme olanağı sağlamak

Yapılan görevin niteliğine uygun, güvenli ve istikrarlı çalışma ortamı yaratmak,

Çalışanlara ırk, din, cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit davranmak, eşit fırsatlar ve çalışma koşulları sunmak,

Çalışanın kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,

Çalışanı başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü arttırmak için gerekli olanakları sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek,

Çalışanların moral, motivasyon ve verimlilik konularındaki sorunlarını saptamak, değerlendirmek ve çözüm önerisi geliştirmek,

Çalışanın sosyal iletişimini arttıracak bir iş ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak

Çalışanın iş performansını objektif kriterlerle değerlendirilmesini sağlayacak adil, açık anlaşılabilir bir yapıda personel performans değerleme modeli geliştirmek ve uygulamak

Çalışanların kariyer beklentilerinin dikkate alındığı bir kariyer planlama sitemi geliştirmek ve uygulamak

Özgeçmişlerinizi ik@maro.com.tr adresine gönderebilirsiniz