Aydınlatma Metni

MARO Tarım İnş. Tic. Ve San. Tic. A.Ş. (“MARO” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, www.maro.com.tr adresli internet sitesini (aşağıda ‘Site’ olarak anılabilecektir) ziyaretleriniz/kullanımınız sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan Site’nin işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“VeriSahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

MARO olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz/kullanımınız kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5/II-f maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri ise yalnızca KVKK md. 5/I uyarınca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

MARO olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına paylaşabiliriz. Açık rızanızın varlığı halinde, Site’de üçüncü taraflarca yerleştirilen pazarlama ve reklamcılık çerezleri ile verileriniz bu çerezleri yerleştiren üçüncü taraflarca edinilebilecektir.

Çerez Nedir ve Neden Kullanıyoruz?

Çerezler; bilgisayarınızda, tarayıcınızda veya ağ sunucusunda ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından depolanan küçük metin dosyalarıdır. MARO olarak Site’de çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması yada ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin  ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi

Ne Tür Çerezler Kullanıyoruz?

Aşağıda Site’de kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı Site’nin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Tercihlerinizi koruyarak Site’nin işlevselliğini arttırmanızı sağlar. Bu çerezler, önceki seçimlerinizle ilgili bilgileri (dil, yer vb.) depolar. Daha basit bir deyişle, sizi hatırlarlar ve daha fazla kişisel kullanıcı deneyimi sunmamıza izin verir.

Sosyal Medya Çerezleri 

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Performans ve Analiz Çerezleri 

Bu çerezler sayesinde Site’yi kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde, en çok hangi sayfaları görüntülediğinizi, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezler Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Çerezler çoğu tarayıcıda varsayılan ayarlarda etkindir, ancak tarayıcınızdaki çerezlerin tümünü veya bir kısmını devre dışı bırakmanıza izin veren ayarları kullanarak çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 

Site’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, web sitemizin bazı özelliklerine/sayfalarına veya alanlarına erişemeyebilirsiniz. 

Gelecekte mevzuat ve teknolojideki değişiklikler nedeniyle politikamızı güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir değişikliği bildiğinizden emin olmak için zaman zaman bu sayfayı ziyaret etmenizi öneririz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca veri sahipleri;            

kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektirensebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.maro.com.tr ulaşabileceğiniz MARO İletişim Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

MARO Tarım İnş. Tic. Ve San. Tic. A.Ş.