Korunga

Onobrychis sativa

Onobrychis sativa

Toprak verimliliğini arttırma ve iyi bir bal özü bitkisi olması gibi önemli özellikleri olan değerli bir yem bitkisidir. Proteince zengin (%17) olan korunganın kıraç koşullarda yapay mera karışımlarında önemli bir yeri olup, baklagiller içerisinde toprak ıslahı bakımından en önemli bitkilerden birisidir. En iyi ılıman iklimlerde yetişmekle birlikte kurağa ve soğuğa dayanıklı, toprak istekleri bakımından oldukça kanaatkar, fakir, kuru ve kalkerli topraklarda yetişebilmektedir. En iyi ekim zamanı erken ilkbahar olup, ılıman bölgelerde ekim sonbaharda da yapılabilir. Gübreye fazla ihtiyaç duymamakla birlikte her yıl 3 – 6 kg/da fosfor verilmesi uygundur. Korunga ilk yıl yalnızca koruyucu olarak bir kez biçilmeli veya hafifçe otlatılmalı, ikinci yıl ilk gelişme biçilmeli, ikinci gelişme otlatılmalıdır.Aksi halde bir sonraki yıl gelişemez.Salkımların ortasındaki çiçeklerin çoğu açtığında ot için biçilmelidir.

PESCHANYJ 1251

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan resmi denemelerde, Yeşil ot verimi ortalama 3071 kg/da, 829 kg/da kuru ot verimine sahip olmuştur. Bitki boyu ortalama 99.6 cm dir. Kuru ot üzerinden yapılan teknolojik analizlerde ise ham protein %15.7, ham selüloz % 24.6, kuru madde % 91.5, ham yağ % 2.3’dir.

MARYO

Şirketimiz ıslah programından çıkmış olan bu çeşidimiz, 2019 yılında üretim izni almı olup, materyal çoğaltım süreci devam etmektedir.

Benzer Ürünler