Country Mix

Özel Çayır Mera Karışımı

Çok Yıllık Çayır Mera Karışımı

Çok yıllık mera karışımı Country Mix, baklagil ve buğdaygil mera tohumlarının mükemmel oranda karışımından  oluşur. Kaliteli yem ihtiyacını karşılayan Country Mix, hayvanlarca sevilerek yenir ve otlanır. Otlatmaya ve biçilerek yedirilmeye uygundur ancak otlatma yapılacak ise mera alanı münavebeli kullanılmalıdır. Yüksek oranda protein içerdiğinden hayvanlarda süt ve besi artışı sağlar. Küçükbaş, büyükbaş ve at yetiştiricilerinin tercih ettiği bir karışımdır.

Benzer Ürünler