Kurumsal

Maro Tarım, 1986 yılında yem bitkileri tohumlarını üretmek, çeşit geliştirmek ve gerektiğinde yurtiçinden ve yurtdışından bu tohumları tedarik ederek Türk çiftçisinin tohum ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Şirketimiz, yem bitkilerine ilave olarak 1999 yılından beri çim ve çayır mera tohumculuğu faaliyetlerine başlayarak en üst kalitede tohumların tüm varyetelerini ve karışımlarını tedarik ederek pazarlamaktadır.

2007 yılından itibaren ise hububat ve hibrit tohumu üretimi ve pazarlamasına da başlayan firmamız, 2012 yılında tohum işleme tesisini yenilemiştir.

Üretimi yapılan tohumluklar sadece üretim aşamasında değil üretim sonrası da Türkiye genelinde teknik ekibimiz tarafından sağlanan destek ile Türk çiftçisinin her zaman en yüksek verimi almasını hedeflemektedir.

Dünya genelinde yaşanan ıslah çalışmaları ve teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek ülkemiz koşullarına uyumu adaptasyon çalışmaları Ziraat Fakülteleri ve Araştırma Enstitüleri ile ortak projeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

T.C. Tarım Bakanlığı tarafından “Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu” ünvanı ve “Sertifikasyon için Yetki Devri” alan firmamız, Türkiye genelinde özellikle tarla bitkileri konusunda ıslah, deneme ve ön tescil çalışmalarını da sürdürmektedir.