Çim Alanların Tesis Edilmesi

25.01.2021

Çim alanlar uzun yıllar kullanılmak amacıyla tesis edilir. Doğru tekniklerle bakımları periyodik yapılırsa 10 – 15 yıl gibi uzun bir süre özelliklerini ve güzelliklerini korurlar. Çim alanların tesis edilmesinde en uygun zamanlar ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Uygulama yapılacak alanda, yabancı otların temizlenmesi, sıkışan toprağın sürülerek işlenmesi ve kaba tesviyesi tamamlanmalı, toprak – mil – organik gübre karışımı serilerek tırmıkla ince tesviye yapılmalıdır.

Alanın özelliklerine ve kullanım amacına göre seçilen çim tohumu karışımı m2ye 50 – 60 gr isabet edecek şekilde serpilmelidir. Tohumların rüzgar etkisiyle uçmasını, kuşlar ve karıncalar tarafından taşınmasını önlemek için üzerine 2 cm kalınlığında elenmiş toprak – mil – organik gübre veya torf karışımı serildikten sonra alan silindirlenmelidir. İnce fıskiye ile sulanarak ekim işlemi tamamlanır.

Çim alanların bakımı

Sulama: Çim alanlarında sulama, toprak yüzeyinin 2 – 3 cm’ye kadar nemini kaybettiği zamanlarda yapılır. Verilen su toprağın 15 – 30 cm derinine kadar işlemelidir. Toprak yüzeyi tekrar 2 – 3 cm derinliğe kadar kurumadıkça sulama yapılmamalıdır. Bu nedenle sık sık ve azar azar sulama yapmak yanlıştır. Sulama, günün serin zamanlarında (sabah erken ve akşam geç saatlerde) yapılmalıdır.

Biçim: Bitki, 6 – 8 cm boylandığında çim türünün özelliklerine ve kullanım amacına göre 1 – 4 cm derinlikte biçilmelidir. İlkbahardaki ilk biçimle, sonbahardaki son biçim derin yapılmalıdır.

Havalandırma: Ağır yapılı topraklarda 2 – 3 ayda bir, kumlu topraklarda ise yılda 1 – 2 defa havalandırma yapılması uygundur. Serin iklim çimlerinde havalandırma sonbahar, sıcak iklim çimlerinde ilkbahar aylarında yapılmalıdır.

Silindirleme: Çim bitkilerinin gelişimini yatay yöne çevirmek ve kardeşlenerek sıklaşmalarını sağlamak için silindirleme yapılır.

Gübreleme: Çim alanlar sürekli sulandığından ve biçildiğinden diğer bitkilere göre daha fazla besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle ilkbahar ve sonbaharda azotlu, ortalarında potasyumlu gübreleme yapılmalı, gübrelendikten sonra bolca sulanmalıdır. 

Yabancı otlarla mücadele: yabancı ot mücadelesi alanın büyüklüğüne ve yabancı ot durumuna göre mekanik yada kimyasal metodla yapılmalıdır. Geniş yapraklı otları yok eden seçici herbisit kullanılmalıdır.

Güneşli ve sıcak havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

Tırmıklama: Kışın verilen gübre artıkları ve ölü çim yaprakları ile çim alana karışan yabancı cisimler tırmıkla temizlenir.

Tamamlama: Ekimden sonra çim alanlarda meydana gelebilecek boşlukların bölgesel ekim yapmak suretiyle giderilir. Ancak büyük boşlukların bulunduğu ve çimlenmenin çok zayıf olduğu durumlarda ekimin yenilenmesi gereklidir.